Leiderschap

Thema

De richting is bepaald, nu moeten onze mensen het gaan doen. Kunnen ze dat?

Eerst zal het gewenste leiderschap op elk niveau geformuleerd moeten worden. Vervolgens bepalen we samen of de betrokken leiders in staat zijn om de gewenste verandering te dragen en welke ontwikkeling het vraagt om authentiek en krachtig hun leidersrol te vervullen.

Wij kijken mee in de praktijk van alledag waarbij we faciliteren, observeren en direct feedback geven. Deze feedback vertalen we dan samen met de leidinggevenden in een ontwikkelplan en we organiseren de daarvoor benodigde coaching of training.

Bekijk onze andere thema’s

Bekijk onze andere thema’s

Kunnen we de leiderschapsontwikkeling van het MT in gang zetten, zodat ze in staat zijn de ingrijpende veranderingen en verbeteringen die de komende jaren moeten worden doorgevoerd effectief aan te sturen.

Hoe kunnen wij als MT effectiever ons leiderschap aanwenden om meer betrokkenheid en eigenaarschap bij onze medewerkers te creëren?

Hoe kan ik een boost geven aan mijn leiderschap zodat ik mijn unieke kwaliteiten optimaal kan inzetten én het maximale uit mijn team kan halen?

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then