Implementatie

Thema

De balans vinden tussen de dagelijkse operatie en het realiseren en borgen van veranderingen is een uitdaging. De waan van de dag en de korte termijn vragen continu aandacht.

We helpen onze klanten met:

Op organisatie-, proces- en medewerker niveau helder en concreet maken van doelen, aanbrengen van structuren en van een passende wijze van managen

Inrichten van een geregisseerd leerproces voor alle betrokkenen en training-on-the-job.

Met als resultaat: mensen leren stapsgewijs om de gewenste veranderingen toe te passen in hun eigen rol, zij voelen zich praktisch en persoonlijk ondersteund en zijn in staat om hun veranderopdracht uit te voeren.

Bekijk onze andere thema’s

Bekijk onze andere thema’s

Kun je ons helpen in de hele organisatie continu verbeteren in te voeren op een manier waarbij het echt pakt bij onze mensen?

Wat is het verbeterpotentieel als we de gehele keten van grondstof tot eindproduct opnieuw organiseren en hoe pakken we dit aan?

Hoe kunnen we onze netwerksamenwerking vorm geven waardoor onze professionals zich eigenaar voelen over de resultaten van het team en er ruimte is voor ieders toegevoegde waarde?

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then