Omarm tegenstellingen: als het schuurt, gaat je organisatie glanzen

Tegenstellingen zijn er overal. In het leven. In onze maatschappij. En ook in organisaties. Van nature zijn mensen geneigd tegenstellingen weg te willen werken. Omdat ze vaak worden gezien als ‘gedoe’. Maar zijn tegenstellingen in je organisatie werkelijk onwenselijk? Wie verder kijkt, ontdekt dat ze juist een rijke voedingsbodem zijn voor gezamenlijk succes.
Laat ik meteen maar met de deur in huis vallen: een organisatie zonder tegenstellingen is een utopie. Tegenstellingen tussen mensen, teams en organisatielagen? Hoe je ook je best doet om ze uit de weg te gaan of glad te strijken, tegenstellingen zullen er altijd zijn.

Diversiteit en verscheidenheid

Toch hebben organisaties telkens weer de natuurlijke drang om tegenstellingen te doen verdwijnen. Neuzen dezelfde kant op. De kloof dichten. Eenheid in denken en doen. En met één gezicht en één verhaal naar buiten. Want dan komt het goed, zo luidt veelal de gedachte. Best vreemd, als je je bedenkt dat in hedendaagse organisaties meer dan ooit wordt gestreefd naar diversiteit. Ten opzichte van de zojuist geschetste neiging om uniformiteit na te streven is dat op z’n minst een flinke paradox. Een tegenstelling die gaat over tegenstellingen. Met diversiteit wordt immers de kracht van een verscheidenheid aan medewerkers beoogd. Verschillen in onder meer hun leeftijden, achtergronden, kennis, ervaring en rollen brengen vanzelf verschillen in ideeën, invalshoeken en belangen mee. En dat leidt ongetwijfeld ook tot … tegenstellingen.

Dialoog aangaan

Redenen genoeg om tegenstellingen te omarmen. Dat vraagt om de durf divers te willen zijn en ook conflicten aan te gaan. Door naar elkaar te luisteren en je te laten inspireren door andere ideeën en invalshoeken. En mede op basis daarvan beslissingen te nemen. Zo ontstaan zaken als betrokkenheid, bevlogenheid en eigenaarschap. Waarmee je veel makkelijker met z’n allen door één deur kunt. De energie die je stopt in het wegwerken van tegenstellingen zou je voortaan dus beter kunnen besteden aan het samen leren voeren van goede dialogen.

Laat het shinen

Natuurlijk zijn er ook negatieve voorbeelden van wat tegenstellingen kunnen veroorzaken. Kijk naar de huidige polarisatie in onze samenleving. Des te belangrijker om de positieve effecten van tegenstellingen in organisaties te benadrukken. Juist vanuit meerstemmigheid zal dan de zo vurig gewenste eenheid worden bereikt. Want pas als het schuurt, gaat het glanzen. Of shinen, zoals je wilt. En shinen is wat je als organisatie maar al te graag wil.

Judith Bekel, Ontwikkelingspartners

‘Juist vanuit meerstemmigheid wordt de zo vurig gewenste eenheid bereikt.’

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then