Duurzame organisatieontwikkeling? Stuur structureel op resultaat… én mensen

De dynamiek in en rond bedrijven en organisaties is groter dan ooit, veranderingen volgen zich in een razend tempo op. Steeds meer bedrijven slaan daarom de weg in naar duurzame organisatieontwikkeling. In de praktijk wordt vaak nog vooral structureel gestuurd op resultaat. Een essentieel aandachtspunt: vergeet je mensen niet!

Het boeken van operationele resultaten en de ontwikkeling van mens en organisatie zijn communicerende vaten. Stuur je alleen scherp op resultaat? Dan leidt dit ongetwijfeld op korte termijn tot betere prestaties. Maar op langere termijn loop je vast. De productiviteit neemt af omdat de focus op de optimale inzetbaarheid van collega’s ontbreekt. Wie zich bewust richt op de rollen en het gedrag van mensen én hun onderlinge interactie, slaat werkelijk de weg in naar duurzame organisatieontwikkeling, continu verbeteren en structureel betere prestaties.

De energie van mensen

Het gesprek hierover aangaan is niet een kwestie van een van bovenaf gestuurde meeting of een training buiten de werkelijkheid van alle dag. Grote kans dat iedereen dan de inhoud tot zich neemt en vervolgens in de operatie weer op de oude, vertrouwde manier aan de slag gaat. Het goede gesprek over hoe je samen tot betere prestaties kunt komen, vindt plaats in de operatie zelf. En kan door iedereen in de operatie worden geïnitieerd. Tijdens het werk. Bij verstoringen in processen. Bij het maken van - uiterst leerzaam - fouten. Op die momenten wordt er van mensen meer gevraagd dan alleen het uitvoeren van hun functie. Juist dit zijn openingen om de meest waardevolle gesprekken over verbetering en vooruitgang aan te gaan. Niet alleen over waar het mis ging, niet over schuldvragen. Maar over hoe mensen onder elkaar samen denken dat het beter kan. Wie heeft welke rol en kan wat voorzien? Wat kunnen we anders en beter doen? Welk gedrag hoort daarbij? En durven we elkaar ook daadwerkelijk aan te spreken? Is het gesprek eenmaal op gang dan komen de ideeën en oplossingen vaak vanzelf. Omdat gehoord worden, waardevolle bijdragen leveren en samen tot betere prestaties komen elke mens energie geeft. En dát is de duurzame brandstof voor elke organisatie.

De tongen los

Natuurlijk zijn er hobbels te nemen. Zeker in operationele processen heerst nog vaak een cultuur van weinig praten en gewoon doen en doorgaan. Gepraat wordt er hooguit over de business. Niet over mensen, hun rollen en wat er van hen wordt verwacht naast het uitvoeren van hun primaire taken. Er zitten soms drempels in de hoofden van mensen die het lastig maken dit gesprek aan te gaan. ’Wil ik wel opvallen en die ene uitzondering zijn die wat beter of anders kan onder de aandacht brengt?’ ‘Het hoort niet bij mijn functie en rol, het ligt bij de leiding.’ ‘Ik heb het gevoel dat er iets fout gaat maar ik weet niet precies waar en waarom, dus laat ik mijn mond maar houden.’ ‘Kom jij niet aan mij, dan kom ik niet aan jou.’ Maar creëer je een sfeer van openheid en veiligheid om alles te kunnen zeggen? Dan komen de tongen los en worden gesprekken in de operatie tussen collega’s onderling en met leidinggevenden het nieuwe normaal. Reken maar dat dan de kansen boven komen drijven en de weg naar steeds betere prestaties openligt.

Rol en gedrag

Echt duurzame organisatieontwikkeling wordt dus in gang gezet op basis van de energie, de kracht en de talenten van mensen. Teams en medewerkers worden niet alleen gestuurd op resultaat, maar mensen krijgen ook individueel helderheid over welke rollen zij moeten en mogen innemen en welk gedrag daarbij gewenst is. Als die doelen bovendien meetbaar zijn en aan een termijn gekoppeld worden is voor iedereen volstrekt duidelijk wat van hem en haar verwacht wordt. Blokkades verdwijnen. Er ontstaat een wendbare organisatie waarin ruimte is om zelf en samen te denken in verbeteringen, mogelijkheden en kansen. Anders gezegd: het werkelijke potentieel van mensen wordt volledig benut.

Talentontwikkeling en groei

Gaandeweg ontstaat op deze manier een organisatie van mensen die efficiënt en vol enthousiasme samenwerken, alert zijn en blijven communiceren. Een organisatie waar bovendien de talenten van mensen komen bovendrijven en kansen op professionele en persoonlijke groei ontstaan. Waar je mensen mee weet te binden en te boeien. En je ook door toekomstige medewerkers op de toch al krappe arbeidsmarkt als aantrekkelijke werkgever wordt gezien. Zo zal je organisatie zich werkelijk duurzaam ontwikkelen en op langere termijn nog succesvoller zijn.

Arianne van Tongeren en Bettie Vermeulen
Ontwikkelingspartners

‘Waardevolle bijdragen leveren en samen tot betere prestaties komen geeft elk mens energie. Dát is de duurzame brandstof voor elke organisatie’

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then