Strategie

Het ontwikkelen van een heldere en gedragen missie, visie en strategie vraagt actieve betrokkenheid van alle stakeholders. De wijze van inrichten en begeleiden van het strategisch proces bepaalt of de mensen zich geïnspireerd en verbonden voelen.

We helpen onze klanten om alle betrokkenen te verbinden en om betekenis te geven aan de missie, visie en strategie.

Met als resultaat dat de missie en visie doorleefd wordt en ook door een ieder wordt gedragen. Tevens zijn de consequenties voor de organisatie, leiderschap en de medewerkers concreet geworden. En het is helder op welke veranderingen en resultaten daadwerkelijk gestuurd moet worden.

 

Heeft u een vraag?
Inspiratie"If a strategy is too complicated to be executed, its not a strategy"  -  Donald Sull