Disclaimer

Algemeen

De website www.ontwikkelingspartners.nl is een initiatief van Ontwikkelingspartners. Het doel van deze site is het bieden van informatie over het werkterrein van Ontwikkelingspartners. De informatie die aangeboden wordt onder de domeinnaam www.ontwikkelingspartners.nl is primair gericht op inwoners van Nederland. Iedere bezoeker van www.ontwikkelingspartners.nl stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op www.ontwikkelingspartners.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms onvolledig en/of onjuist zijn. De op deze website aangeboden materialen geschiedt zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links

Ontwikkelingspartners heeft geen enkele zeggenschap over de sites waarnaar doorgelinkt is. Derhalve aanvaardt Ontwikkelingspartners geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende deze website liggen bij Ontwikkelingspartners. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontwikkelingspartners mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.