Case: Supply chain vraagstuk bij agro grondstoffen bedrijf

Vraag

Wat is het verbeterpotentieel als we de gehele keten van grondstof tot eindproduct
opnieuw organiseren en hoe pakken we dit aan?

Aanpak

Samen met diverse medewerkers van de betrokken afdelingen is het huidige proces en het verbeterpotentieel in kaart gebracht. Vervolgens is een plan opgesteld voor het inrichten
van een nieuwe supply chain afdeling die centraal sturing gaat geven aan de hele keten
van grondstof afroep tot aan verkoop.

Resultaat

Met de nieuwe manier van werken en organiseren is een structureel verbeterresultaat bereikt.
Door zowel het management als de medewerkers van de verschillende afdelingen
actief te betrekken, is draagvlak ontstaan voor de uiteindelijke oplossing.
Meer weten over deze case?
betrokken collega's

Bettie Vermeulen
Bartelt Blankenberg
Angelique Scwarz

masterclass implementatie?Leer van ruim 25 jaar ervaring met het implementeren van strategie.
Verder praten?

Neem dan contact met ons op via telefoon 026 302 00 77 of stuur een email naar
info@ontwikkelingspartners.com