CASE: Leiderschapsontwikkeling in produktielocatie van multinational

Vraag

Kunnen we de leiderschapsontwikkeling van het MT in gang zetten, zodat ze in staat zijn de ingrijpende veranderingen en verbeteringen die de komende jaren moeten worden doorgevoerd effectief aan te sturen.

Aanpak

Het corporate meerjarenplan is in enkele werksessies met MT vertaald naar de eigen locatie en vervolgens naar de kernprocessen waar verbetering in doorgevoerd moet worden. Deze inzichten zijn doorvertaald naar een hoog over jaarplan en er is met name gekeken naar wat dit van het MT vraagt om dit jaarplan effectief te kunnen uitwerken, aansturen en opvolgen. Het leiderschapsprofiel wat daarbij hoort is met elkaar doorgenomen en er is bepaald dat we daaraan gaan werken.

De support in de uitvoering van de plannen was met name gericht op "beschouwen": hoe gaat het proces, wat zien we gebeuren, wat zegt dit en wat doen we er vervolgens mee. De praktijkvoorbeelden hebben we steeds gebruikt als motor van het leerproces van het MT en daardoor zijn stap voor stap inzichten opgedaan die meteen zijn omgezet in de eigen praktijk van de MT leden. Begeleiding van dit leerproces met focus op individuele ontwikkeling MT leden waar nodig was het zwaartepunt van de support.

Het meekrijgen van de medewerkers met een aanpak, die aansloot bij de specifieke historie en cultuur van dit bedrijf, was essentieel in de leiderschapsontwikkeling van het MT. Enkele kernthema's waren: leren constant prioriteiten te stellen om overloop van agenda's voor te zijn, structureel in gesprek gaan met de eigen mensen over verwachtingen en praktijk van alle dag, gebruik van hulpstructuren om eenduidig te gaan werken binnen de locatie en leren te escaleren als dit nodig was om de voortgang veilig te stellen.

Resultaat

Een volwassen MT dat in staat is op een beheerste manier de hoge dynamiek te managen, die ook de komende jaren nog op hen afkomt. En daardoor een organisatie die ervaart dat er consistent leiderschap is, drempels worden weggenomen waar nodig en de juiste impulsen voor ontwikkeling worden gegeven. En dat alles op een manier waarbij positieve energie en gebruik maken van aanwezige talenten op alle niveaus de basis vormt.

Meer weten over deze case?
Masterclass Leiderschap?Prestaties verbeteren door het sturen van gedrag
Verder praten?Neem dan contact met ons op via telefoon 026 302 00 77 of stuur een email naar
info@ontwikkelingsprartners.com