CASE: Leiderschap en sturing bij cultuurverandering

Vraag

Hoe kunnen wij als MT effectiever ons leiderschap aanwenden om meer betrokkenheid en
eigenaarschap bij onze medewerkers te creƫren?

Aanpak

Het MT heeft in een gezamenlijk proces inhoud gegeven aan de gevoelstermen betrokkenheid en eigenaarschap, door enerzijds de termen om te zetten naar specifiek wenselijk gedrag en anderzijds door de activiteiten in kaart te brengen waarin dit gedrag tot uitdrukking zou moeten komen. Dit resulteerde in een duidelijke visie, scherpe veranderboodschap en concrete doelstellingen.

Aansluitend heeft het MT bepaald in welke vorm/stijl/rol zij haar leiderschap het beste zou kunnen aanwenden om de gewenste organisatieontwikkeling te faciliteren en welke veranderroute daar het beste zou passen. De medewerkers hebben hierna, binnen de gestelde kaders, hun eigen verandering vorm mogen geven. Het MT is gedurende het hele verandertraject begeleid op de uitvoer van hun rol.

Resultaat

Een MT met een scherpe blik op welke verandering zij precies beogenen en wat de verandering van hen aan leiderschap vraagt. Duidelijke procesafspraken en een heldere veranderroute waarbinnen de medewerker zijn verantwoordelijkheid leerde nemen. Betrokken medewerkers die na verloop van tijd steeds meer plezier in hun werk zijn gaan laten zien, omdat zij zich eigenaar zijn gaan voelen over hun eigen verandering. Een MT dat oprecht trots is op haar medewerkers en haar prestaties.

Meer weten over deze case?
betrokken collega's

Maarten Blankenberg
Arianne van Tongeren
Anita PijnappelsMasterclass leiderschap?Prestaties verbeteren door het sturen van gedrag
Verder praten?Neem dan contact met ons op via telefoon 026 302 00 77 of stuur een email naar
info@ontwikkelingspartners.com