CASE: Een sterk team

"De aanloop kostte tijd die zich dubbel en dwars heeft terugverdiend, de investering meer dan waard".

Vraag


Hoe geef ik inhoud en vorm aan een proces waarbij 2 teams worden geïntegreerd?

Aanpak

Samen met de teamleider zijn de doelen, aanpak en concrete thema’s in het teamontwikkelingsproces bepaald. Vervolgens zijn tijdens teambijeenkomsten kwartiermakers benoemd voor elk thema. Hun taak was om het thema verder uit te werken en te vertalen naar benodigde competenties. Vervolgens is voor elk teamlid een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld en deze plannen zijn met elkaar gedeeld. Verder is het nieuwe team begeleid in een aantal teamsessies.

Resultaat

Een sterk team dat elkaar vertrouwd, gezamenlijke doelen heeft en die individueel ondersteunt, elkaar aanspreekt en ondersteunt op gedrag en resultaten en optimaal gebruik maakt van elkaars kwaliteiten en verschillen.

Meer weten over deze case?
Masterclass mensontwikkelingCommunicatie: wat je zegt ben je zelf !
Verder praten?Neem dan contact met ons op via telefoon 026 302 00 77 of stuur een email naar
info@ontwikkelingspartners.com