CASE: Continu Verbeteren in een produktiebedrijf

Vraag

Kun je ons helpen in de hele organisatie continu verbeteren in te voeren op een manier
waarbij het echt pakt bij onze mensen?

Aanpak

De 2 interne change agents op niveau gebracht om aan de slag te gaan met continu verbeteren
door hen te laten kijken bij andere bedrijven, basis info en training te geven en vervolgens
te helpen bij het op gang brengen binnen de eigen organisatie. Wekelijks regie gevoerd
op dit leerproces met de opdrachtgever en change agents en waar nodig geholpen
om de belangrijkste key spelers mee te krijgen in anders denken en anders doen.

Toegevoegde waarde van de support lag met name in ervaring continu verbeteren,
aanwezige toolbox, maar met name organiseren van het change proces op zo'n manier
dat de organisatie stap voor stap meegaat in de gewenste ontwikkeling en eigenaar
blijft van hun proces. Daarmee het risico weggenomen van consultants die "overnemen", 
waardoor de nieuwe manier van werken beperkt wordt geadopteerd door de eigen organisatie.

Resultaat

Een organisatie die met energie en plezier werkt aan het stap voor stap invoeren van
continu verbeteren en waar onderweg de resultaateffecten daarvan meetbaar naar voren komen.
Veel vooruitgang zichtbaar in kwalitatieve elementen als medewerkersbetrokkenheid,
goed leiderschap en gebruik maken van kennis en kunde van de medewerker.
Maar ook in in kwaliteit van uitvoering van de interne processen en als gevolg daarvan een
aanzienlijke prestatieverbetering op de belangrijkste kpi's.

De externe ondersteuning kon geleidelijk afgebouwd worden en de eigen organisatie was in staat verder te bouwen op het samen gebouwde fundament.
Meer weten over deze case?
Masterclass Implementatie?Leer van ruim 25 jaar ervaring met het implementeren van strategie.
Verder praten?

Neem dan contact met ons op via telefoon 026 302 00 77 of stuur een email naar
info@ontwikkelingspartners.com