Algemene voorwaarden Ontwikkelingspartners

Via onderstaande link kunt u onze Algemene Voorwaarden downloaden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk of levering van diensten tussen Ontwikkelingspartners en de opdrachtgever.

Download Algemene Voorwaarden (PDF bestand 180KB)


Vragen?