CASE: strategie ontwikkeling

"De hulp 'van buiten' was onmisbaar. De externe blik, inhoudelijke bijdrage en procesbegeleiding
hielpen ons om zorgvuldig te blijven, door te zetten en het af te maken".   

Vraag

Help ons als nieuw gevormd MT-Operations om een gezamenlijke strategie voor de komende jaren te ontwikkelen.

Aanpak

In een aantal workshops met het MT-Operations is het proces van strategie-ontwikkeling doorlopen. Allereerst zijn de belangrijkste stakeholders buiten en binnen de organisatie benoemd. Verder zijn ontwikkelingen geïnventariseerd en vertaald naar kansen en uitdagingen. Vervolgens zijn de doelen voor de komende jaren gekozen en de belangrijkste speerpunten bepaald. Deze speerpunten zijn uitgewerkt in concrete targets voor de operatie en een samenhangende set strategische verbeterprojecten. De geformuleerde strategie is breed gedeeld binnen en buiten de organisatie. De sturing op targets en verbeterprojecten is vast onderdeel geworden van de management-agenda.

Resultaat

De geformuleerde Operations-strategie heeft het MT-Operations een duidelijk en gezamenlijk toekomstbeeld gegeven. Het is een kader geworden dat richting geeft voor management en medewerkers.

Meer weten over deze case?
Betrokken Collega's

Joost van Dolderen


masterclass strategie?Aan het werk in een tweedaagse masterclass over strategieontwikkeling.
Verder praten?

Neem dan contact met ons op via telefoon 026 302 00 77 of stuur een email naar
info@ontwikkelingspartners.com