Masterclass Strategie

"Als je niet weet waar je heen wilt, dan kan je ook niet verdwalen..."  Wellicht een geruststellende gedachte voor organisaties en mensen in deze complexe en dynamische tijd. Maar de organisatie verwordt tot speelbal van de omgeving en de resultaten zijn ongewis.

Het hebben van een strategie helpt om uw organisatie te sturen in de richting die u wilt gaan en helpt ook om alle invloeden van buiten steeds goed op kans en risico te schatten. Het samen met uw team maken van een strategie is een leerzaam en inspirerend proces, waarin deelnemers ontdekken hoe verschillend mensen kijken naar de omgeving en naar de eigen organisatie. In het proces ontstaat er convergentie in beelden, doelen en plannen. Dat helpt om samen de organisatie duidelijker en beter te sturen, met meer focus.

In onze tweedaagse masterclass strategie-ontwikkeling nemen we uw team stap voor stap mee door het proces van omgevingsanalyse, zelfanalyse, missie- en doelbepaling en activiteitenplanning. In een aantal blokken presenteren we steeds kort de relevante theorie en hulpmiddelen, waarna we er mee gaan werken aan de hand van uw eigen vragen en thema's. Met deze masterclass heeft u met uw team het strategie-ontwikkelingsproces leren kennen en ervaren. En u heeft de strategie voor uw eigen organisatie in de grondverf gezet.

Meer weten?