Ontmoet Anastasia Marneth

Anastasia is gericht op de essentie van organisaties, teams en mensen.

De afgelopen jaren heeft zij binnen de gezondheidszorg en de (voedingsmiddelen)industrie veel ervaring opgedaan met innovatief organiseren en sturen. De mensen op de werkvloer spelen hierbij een centrale rol. Zowel bij het nadenken over wat er slimmer kan als bij het inrichten van de dagelijkse sturing. De centrale vragen hierbij zijn: wat willen we bereiken? Hoe doen we het nu en hoe kunnen we het handiger doen? Hoe kunnen we vanuit eigen kracht samenwerken? Het resultaat: medewerkers voelen een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat, ontwikkelen persoonlijk leiderschap en werken vanuit dat vertrouwen in eigen kunnen samen.

Waar Anastasia binnenkomt, voelen mensen zich gezien en gehoord. Ze stelt vragen, luistert onbevooroordeeld en geeft terug wat ze bij je waarneemt. Met haar warme zakelijkheid en heldere analyses nodigt ze uit om overtuigingen en patronen te (door) zien en te experimenteren met nieuw en ander gedrag. Samen op zoek om je natuurlijk leiderschap tot uitdrukking te brengen. Een waardevolle gesprekspartner die aansluit bij wat op dat moment nodig is om te ontwikkelen.

Anastasia rondde in 1988 haar studie theoretische psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden af. In de 12 jaar daarna heeft ze zich in diverse staf- en lijnrollen bezig gehouden met organisatieontwikkeling (beleidsmedewerker, communicatie adviseur, manager en businessunit directeur). In de afgelopen jaren heeft ze zich verder bekwaamd in luisteren en het faciliteren van transformatieprocessen. 

"Echt luisteren, in gesprek, vragen, feedback en dan weer verder. En soms juist even niet verder, maar stilstaan. Anastasia is een waardevolle gesprekspartner, met een feilloze expertise in het aansluiten bij wat in de ontwikkeling van de gecoachte nodig is. Rust, vertrouwen en bemoediging zijn haar handelsmerk."'